classiera loader

Šifre plaćanja

Šifre za dinarska plaćanja

20 Promet robe i usluga – međufazna potrošnja
21 Promet robe i usluga – finalna potrošnja
22 Usluge javnih preduzeća
23 Investicije u objekte i opremu
24 Investicije – ostalo
25 Zakupnine
26 Zakupnine
27 Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
28 Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
31 Carine i druge uvozne dažbine
40 Zarade i druga primanja zaposlenih
41 Obustave od zarada
42 Druga lična primanja zaposlenih
44 Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga
45 Penzije
46 Obustave od penzija
47 Druga socijalna davanja (nadoknade)
48 Prihodi od vlasništva
49 Zarade po drugim osnovama
53 Uplata tekućih prihoda
57 Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58 Preknjizavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
60 Premije osiguranja i nadoknada štete
61 Raspored tekućih prihoda
62 Transferi u okviru državnih organa
63 Ostali transferi
64 Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda
65 Uplata pazara
66 Isplata gotovine
70 Kratkoročni krediti
71 Dugoročni krediti
72 Aktivna kamata
73 Polaganje oročenih depozita
75 Ostali plasmani
76 Otplata kratkoročnih kredita
77 Otplata dugoročnih kredita
78 Povraćaj oročenih depozita
79 Pasivna kamata
80 Eskont hartija od vrednosti
81 Pozajmice osnivača za likvidnost
82 povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču
83 naplata čekova građana
84 platne kartice
85 menjački poslovi
86 Kupoprodaja deviza
87 donacije i sponzorstva
88 donacije
89 transakcije po nalogu građana
90 Druge transakcije
20 Promet robe i usluga – međufazna potrošnja
21 Promet robe i usluga – finalna potrošnja
22 Usluge javnih preduzeća
23 Investicije u objekte i opremu
24 Investicije – ostalo
25 Zakupnine
26 Zakupnine
27 Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
28 Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
31 Carine i druge uvozne dažbine
40 Zarade i druga primanja zaposlenih
41 Obustave od zarada
42 Druga lična primanja zaposlenih
44 Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga
45 Penzije
46 Obustave od penzija
47 Druga socijalna davanja (nadoknade)
48 Prihodi od vlasnistva
49 Zarade po drugim osnovama
53 Uplata tekućih prihoda
57 Povraćaj vise naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58 Preknjizavanje vise uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
60 Premije osiguranja i nadoknada stete
61 Raspored tekućih prihoda
62 Transferi u okviru državnih organa
63 Ostali transferi
64 Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja vise naplaćenih tekućih prihoda
65 Uplata pazara
66 Isplata gotovine
70 Kratkoročni krediti
71 Dugoročni krediti
72 Aktivna kamata
73 Polaganje oročenih depozita
75 Ostali plasmani
76 Otplata kratkoročnih kredita
77 Otplata dugoročnih kredita
78 Povraćaj oročenih depozita
79 Pasivna kamata
80 Eskont hartija od vrednosti
81 Pozajmice osnivaca za likvidnost
82 Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivacu
83 naplata cekova građana
84 platne kartice
85 menjacki poslovi
86 Kupoprodaja deviza
87 donacije i sponzorstva
88 donacije
89 transakcije po nalogu građana
90 Druge transakcije
20 Promet robe i usluga – medjufazna potrošnja
21 Promet robe i usluga – finalna potrošnja
22 Usluge javnih preduzeća
23 Investicije u objekte i opremu
24 Investicije – ostalo
25 Zakupnine
26 Zakupnine
27 Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
28 Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
31 Carine i druge uvozne dažbine
40 Zarade i druga primanja zaposlenih
41 Obustave od zarada
42 Druga lična primanja zaposlenih
44 Isplate preko omladinskih i stuntskih zadruga
45 Penzije
46 Obustave od penzija
47 Druga socijalna davanja (nadoknade)
48 Prihodi od vlasnistva
49 Zarade po drugim osnovama
53 Uplata tekućih prihoda
57 Povraćaj vise naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58 Preknjizavanje vise uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
60 Premije osiguranja i nadoknada stete
61 Raspored tekućih prihoda
62 Transferi u okviru državnih organa
63 Ostali transferi
64 Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja vise naplaćenih tekućih prihoda
65 Uplata pazara
66 Isplata gotovine
70 Kratkoročni krediti
71 Dugoročnih kredita
72 Aktivna kamate
73 Polaganje oročenih depozita
75 Ostali plasmani
76 Otplata kratkoročnih kredita
77 Otplata dugoročnih kredita
78 Povraćaj oročenih depozita
79 Pasivna kamata
80 Eskont hartija od vrednosti
81 Pozajmice osnivaca za likvidnost
82 Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivacu
83 naplata cekova građana
84 platne kartice
85 menjacki poslovi
86 Kupoprodaja deviza
87 donacije i sponzorstva
88 donacije
89 transakcije po nalogu građana
90 Druge transakcije
20 Promet robe i usluga – medjufazna potrošnja
21 Promet robe i usluga – finalna potrošnja
22 Usluge javnih preduzeća
23 Investicije u objekte i opremu
24 Investicije – ostalo
25 Zakupnine
26 Zakupnine
27 Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
28 Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
31 Carine i druge uvozne dažbine
40 Zarade i druga primanja zaposlenih
41 Obustave od zarada
42 Druga lična primanja zaposlenih
44 Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga
45 Penzije
46 Obustave od penzija
47 Druga socijalna davanja (nadoknade)
48 Prihodi od vlasnistva
49 Zarade po drugim osnovama
53 Uplata tekućih prihoda
57 Povraćaj vise naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58 Preknjizavanje vise uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
60 Premije osiguranja i nadoknada stete
61 Raspored tekućih prihoda
62 Transferi u okviru državnih organa
63 Ostali transferi
64 Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja vise naplaćenih tekućih prihoda
65 Uplata pazara
66 Isplata gotovine
70 Kratkoročni krediti
71 Dugoročni krediti
72 Aktivna kamata
73 Polaganje oročenih depozita
75 Ostali plasmani
76 Otplata kratkoročnih kredita
77 Otplata dugoročnih kredita
78 Povraćaj oročenih depozita
79 Pasivna kamata
80 Eskont hartija od vrednosti
81 Pozajmice osnivaca za likvidnost
82 Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivacu
83 naplata cekova građana
84 platne kartice
85 menjacki poslovi
86 Kupoprodaja deviza
87 donacije i sponzorstva
88 donacije
89 transakcije po nalogu građana
90 Druge transakcije