classiera loader

Šifre plaćanja

Šifre za dinarska plaćanja

20Promet robe i usluga – međufazna potrošnja
21Promet robe i usluga – finalna potrošnja
22Usluge javnih preduzeća
23Investicije u objekte i opremu
24Investicije – ostalo
25Zakupnine
26Zakupnine
27Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
28Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
31Carine i druge uvozne dažbine
40Zarade i druga primanja zaposlenih
41Obustave od zarada
42Druga lična primanja zaposlenih
44Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga
45Penzije
46Obustave od penzija
47Druga socijalna davanja (nadoknade)
48Prihodi od vlasništva
49Zarade po drugim osnovama
53Uplata tekućih prihoda
57Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58Preknjizavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
60Premije osiguranja i nadoknada štete
61Raspored tekućih prihoda
62Transferi u okviru državnih organa
63Ostali transferi
64Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda
65Uplata pazara
66Isplata gotovine
70Kratkoročni krediti
71Dugoročni krediti
72Aktivna kamata
73Polaganje oročenih depozita
75Ostali plasmani
76Otplata kratkoročnih kredita
77Otplata dugoročnih kredita
78Povraćaj oročenih depozita
79Pasivna kamata
80Eskont hartija od vrednosti
81Pozajmice osnivača za likvidnost
82povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču
83naplata čekova građana
84platne kartice
85menjački poslovi
86Kupoprodaja deviza
87donacije i sponzorstva
88donacije
89transakcije po nalogu građana
90Druge transakcije
20Promet robe i usluga – međufazna potrošnja
21Promet robe i usluga – finalna potrošnja
22Usluge javnih preduzeća
23Investicije u objekte i opremu
24Investicije – ostalo
25Zakupnine
26Zakupnine
27Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
28Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
31Carine i druge uvozne dažbine
40Zarade i druga primanja zaposlenih
41Obustave od zarada
42Druga lična primanja zaposlenih
44Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga
45Penzije
46Obustave od penzija
47Druga socijalna davanja (nadoknade)
48Prihodi od vlasnistva
49Zarade po drugim osnovama
53Uplata tekućih prihoda
57Povraćaj vise naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58Preknjizavanje vise uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
60Premije osiguranja i nadoknada stete
61Raspored tekućih prihoda
62Transferi u okviru državnih organa
63Ostali transferi
64Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja vise naplaćenih tekućih prihoda
65Uplata pazara
66Isplata gotovine
70Kratkoročni krediti
71Dugoročni krediti
72Aktivna kamata
73Polaganje oročenih depozita
75Ostali plasmani
76Otplata kratkoročnih kredita
77Otplata dugoročnih kredita
78Povraćaj oročenih depozita
79Pasivna kamata
80Eskont hartija od vrednosti
81Pozajmice osnivaca za likvidnost
82Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivacu
83naplata cekova građana
84platne kartice
85menjacki poslovi
86Kupoprodaja deviza
87donacije i sponzorstva
88donacije
89transakcije po nalogu građana
90Druge transakcije
20Promet robe i usluga – medjufazna potrošnja
21Promet robe i usluga – finalna potrošnja
22Usluge javnih preduzeća
23Investicije u objekte i opremu
24Investicije – ostalo
25Zakupnine
26Zakupnine
27Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
28Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
31Carine i druge uvozne dažbine
40Zarade i druga primanja zaposlenih
41Obustave od zarada
42Druga lična primanja zaposlenih
44Isplate preko omladinskih i stuntskih zadruga
45Penzije
46Obustave od penzija
47Druga socijalna davanja (nadoknade)
48Prihodi od vlasnistva
49Zarade po drugim osnovama
53Uplata tekućih prihoda
57Povraćaj vise naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58Preknjizavanje vise uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
60Premije osiguranja i nadoknada stete
61Raspored tekućih prihoda
62Transferi u okviru državnih organa
63Ostali transferi
64Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja vise naplaćenih tekućih prihoda
65Uplata pazara
66Isplata gotovine
70Kratkoročni krediti
71Dugoročnih kredita
72Aktivna kamate
73Polaganje oročenih depozita
75Ostali plasmani
76Otplata kratkoročnih kredita
77Otplata dugoročnih kredita
78Povraćaj oročenih depozita
79Pasivna kamata
80Eskont hartija od vrednosti
81Pozajmice osnivaca za likvidnost
82Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivacu
83naplata cekova građana
84platne kartice
85menjacki poslovi
86Kupoprodaja deviza
87donacije i sponzorstva
88donacije
89transakcije po nalogu građana
90Druge transakcije
20Promet robe i usluga – medjufazna potrošnja
21Promet robe i usluga – finalna potrošnja
22Usluge javnih preduzeća
23Investicije u objekte i opremu
24Investicije – ostalo
25Zakupnine
26Zakupnine
27Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
28Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
31Carine i druge uvozne dažbine
40Zarade i druga primanja zaposlenih
41Obustave od zarada
42Druga lična primanja zaposlenih
44Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga
45Penzije
46Obustave od penzija
47Druga socijalna davanja (nadoknade)
48Prihodi od vlasnistva
49Zarade po drugim osnovama
53Uplata tekućih prihoda
57Povraćaj vise naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58Preknjizavanje vise uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
60Premije osiguranja i nadoknada stete
61Raspored tekućih prihoda
62Transferi u okviru državnih organa
63Ostali transferi
64Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja vise naplaćenih tekućih prihoda
65Uplata pazara
66Isplata gotovine
70Kratkoročni krediti
71Dugoročni krediti
72Aktivna kamata
73Polaganje oročenih depozita
75Ostali plasmani
76Otplata kratkoročnih kredita
77Otplata dugoročnih kredita
78Povraćaj oročenih depozita
79Pasivna kamata
80Eskont hartija od vrednosti
81Pozajmice osnivaca za likvidnost
82Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivacu
83naplata cekova građana
84platne kartice
85menjacki poslovi
86Kupoprodaja deviza
87donacije i sponzorstva
88donacije
89transakcije po nalogu građana
90Druge transakcije