classiera loader

Uslovi korišćenja

Molimo da pažljivo pročitate navedena pravila i uslove korišćenja sajta https://toplickioglasi.in.rs Pristupanjem sajtu, korišćenjem materijala koji se na njemu nalazi, kreiranjem naloga, Vi prihvatate Uslove korišćenja”.

1. Autorska prava

Sva prava zaštićena. Imena pojedinca/kompanija na ovom sajtu mogu predstavljati zaštićeno ime.

2. Registracija

Za korišćenje usluga sajta https://toplickioglasi.in.rs neophodna je registracija. Registrovani korisnik koji je postavio oglas, ponudu ima sva prava i obaveze nad tim oglasom ili ponudom i saglasan je da https://toplickioglasi.in.rs mogu koristiti materijale i informacije bez dozvole ili naknade. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog. Fizičko ili pravno lice koje se registrovalo na https://toplickioglasi.in.rs, saglasno je da nakon registracije na sajtu https://toplickioglasi.in.rs koriste njegovu e-mail adresu, unetu prilikom registracije, u svrhe slanja medijskih kampanja ili materijala putem newslettera.

3. Zabrana oglašavanja

Zabranjeno je oglašavanje:

Takođe zabranjeno je i:

  • oglašavanje kojim se neistinito označava identitet oglašavača, njegova aktivnost i ponuda;
  • oglašavanje koje predstavlja podražavanje ili kopiju drugog lica, njegove aktivnosti i ponuda;
  • oglašavanje kojim se omalovažava, sumnjiči ili na drugi nedostojan način prikazuje identitet drugog lica, njegove aktivnosti i ponude;
  • poređenje oglašavača, njegove aktivnosti i ponuda sa drugim oglašavačem, njegovom aktivnošću i ponudama na štetu drugog, odnosno radi sticanja materijalne koristi;
  • oglašavanje kojim se aludirajući na drugoga, njegovo poslovno ime, naziv, zaštićeni žig, aktivnost i ponudu, iskorišćava ugled tog drugog lica na način kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.

4. Sadržaj oglasa

Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu. U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje privatnog broja telefona. U oglasima nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu. Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen.

5. Korišćenje informacija sajta

Vi možete da gledate, kopirate i štampate stranice pod uslovom da stranice koristite isključivo za ličnu upotrebu, informativne i nekomercijalne svrhe. Izuzev kada je posebno naglašeno nije dozoljeno slati, demonstrirati, reprodukovati, oglasiti, prenositi ili distribuirati informacije sa ovog sajta kako bilo kog dela tako i u celosti bez prethodne pismene dozvole sajta https://toplickioglasi.in.rs

6. Posetioci

Izuzev kada je drugačije istaknuto od strane sajta https://toplickioglasi.in.rs, svi materijali i informacije koji su postavljeni na sajtu od strane posetilaca smatraju se vlasništvom sajta https://toplickioglasi.in.rs Za postavljanje informacija i materijala na sajtu https://toplickioglasi.in.rs ne možete biti plaćeni, iako to postaje vlasništvo sajta. Sajt https://toplickioglasi.in.rs može koristiti materijale i informacije bez dozvole ili naknade.

7. Linkovi

Sajt može sadržati linkove ka sajtovima koji nisu u vlasništvu i pod kontrolom sajta https://toplickioglasi.in.rs, stoga sajt https://toplickioglasi.in.rs nije odgovoran za njihov sadržaj i korišćenje.

8. Garancije i obaveštenja

Informacije, materijali i oglasi koji se nalaze na ovom sajtu mogu biti zastareli ili sa greškama. Ako nije suprotno naglašeno sve informacije, materijali i usluge se koriste takvi kakvi jesu, bez ikakvih garancija. Ni u kom slučaju sajt https://toplickioglasi.in.rs nije odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili posledičnu štetu ili štete od gubitka profita, prihoda, podataka, prosleđenu vama ili drugima.

Sajt https://toplickioglasi.in.rs zadržava pravo da izmeni,prepravi ili izbriše bilo koji podatak postavljen od strane posetilaca na sajtu u bilo kom trenutku bez ikakvog obaveštenja ukoliko smatra da taj podatak nije u skladu sa pravilima sajta https://toplickioglasi.in.rs.